Reference

Dříve se reference vypisovaly skutečně v rozsahu celých seznamů. Dnes lze za reference považovat už jenom dobu, po kterou firma své aktivity nabízí. Dneska lépe, než kdykoliv před tím počítačové možnosti prozradí na firmu všechno i nespokojenost zákazníků, insolvenční řízení, dluhy společnosti atd.

Ale ani dnes nepozbývá na významu „dobrá reference“. 

 

 

Go to top