Rekonstrukce

Právní povaha rekonstrukce

Platný stavební zákon pojem rekonstrukce, popř. rekonstrukční práce nezná, což však neznamená, že se na rekonstrukce tato zákonná úprava nevztahuje. Stavební zákon pracuje s obecnějším pojmem „stavební úprava“, jakožto změnou dokončené stavby viz celý článek ...

Stavení úpravy provádíme nejen v souladu s právní čistotou, ale hlavně k užitku a spokojenosti objednatele. Za dobu naší činnosti jsme provedli spoustu rekonstrukcí (stavebních úprav) v rozsahu od drobné úpravy bytového jádra až po kompletní rekonstrukci rodinného domu.

Go to top