Osvědčení a oprávnění

Základní listina opravňující k provádění Předmětu podnikání

Další kvalifikace nebo odbornost dokládáme certifikáty v jednotlivých oblastech.

Go to top