Činnosti

Realizace akcí

 • Obchodní jednání
 • Obhlídka objektu
 • Zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu
 • Smlouva o dílo včetně harmonogramu (termínu předání)
 • Předání díla
 • Záruční servis
 • Pozáruční servis na základě smlouvy
 • Technická podpora po celou dobu trvání obchodního vztahu

Servis a údržba díla

 • Záruční a pozáruční servis
 • Údržba (úpravy, opravy, rozšíření) stávajícího rozsahu díla

Podpora uživatele

 • Hotline – 24 hodin podpora
 • Vypracování znaleckých posudků na dílo
 • Poradenství ve smyslu údržby díla
 • Ostatní poradenství v oblasti stavebnictví
Go to top